TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามใต้ : 3 วัน 2 คืน : มหัศจรรย์...ดาลัด (ธันวาคม 65-มีนาคม 66)

เวียดนามใต้ : 3 วัน 2 คืน : มหัศจรรย์...ดาลัด (ธันวาคม 65-มีนาคม 66)

Tour Code : BT-VN24_VZ

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักดี 4 ที่เมืองดาลัด
นั่งกระเช้า ชมวัดตั๊กลัม
ชมทุ่งไฮเดรนเยีย
นั่ง Roller coaster น้ำตกดาตันลา
สายการบิน
เริ่มต้น 9,999 -15,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
27 ม.ค. 2566 - 29 ม.ค. 2566 15,999
30 ม.ค. 2566 - 01 ก.พ. 2566 9,999
01 ก.พ. 2566 - 03 ก.พ. 2566 9,999
03 ก.พ. 2566 - 05 ก.พ. 2566 11,999
06 ก.พ. 2566 - 08 ก.พ. 2566 10,999
08 ก.พ. 2566 - 10 ก.พ. 2566 10,999
10 ก.พ. 2566 - 12 ก.พ. 2566 11,999
13 ก.พ. 2566 - 15 ก.พ. 2566 11,999
15 ก.พ. 2566 - 17 ก.พ. 2566 11,999
17 ก.พ. 2566 - 19 ก.พ. 2566 11,999
20 ก.พ. 2566 - 22 ก.พ. 2566 9,999
22 ก.พ. 2566 - 24 ก.พ. 2566 10,999
24 ก.พ. 2566 - 26 ก.พ. 2566 10,999
27 ก.พ. 2566 - 01 มี.ค. 2566 9,999
01 มี.ค. 2566 - 03 มี.ค. 2566 11,999
03 มี.ค. 2566 - 05 มี.ค. 2566 11,999
06 มี.ค. 2566 - 08 มี.ค. 2566 10,999
08 มี.ค. 2566 - 10 มี.ค. 2566 9,999
10 มี.ค. 2566 - 12 มี.ค. 2566 11,999
13 มี.ค. 2566 - 15 มี.ค. 2566 10,999
15 มี.ค. 2566 - 17 มี.ค. 2566 10,999
17 มี.ค. 2566 - 19 มี.ค. 2566 10,999
20 มี.ค. 2566 - 22 มี.ค. 2566 10,999
22 มี.ค. 2566 - 24 มี.ค. 2566 10,999

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามใต้ มหัศจรรย์...บินตรงดาลัด
3 วัน 2 คืน : ธันวาคม 65-มีนาคม 66

เดินทางโดยสายการบิน ไทยเวียตเจ็ท (VZ)

น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.


พักดี 4 ดาว ที่เมืองดาลัด
- นั่งกระเช้า ชมวัดตั๊กลัม -
ชมทุ่งไฮเดรนเยีย
พิเศษ!! ชิมไวน์แดงดาลัด= CONTACT US =🎉 CONTACT US 🎉
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

ZGTPE-2201JX
เที่ยวไต้หวัน เถาหยวน หนานโถว ไทจง ไทเป นิวไทเป เที่ยวไต้หวันดินแดนต้นกำเนิดแห่งชานมไข่มุก ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา สัมผัสเสน่ห์หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น หมู่บ้านเฉิ่นจี้ ล่องทะเลสาบสุริยันจันทรา อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค
เริ่มต้น 0 บาท
ZGDLI-2302VZ
เที่ยวเวียดนามใต้ สัมผัสอากาศเย็นเมืองดาลัด พัก 4 ดาวทุกคืน นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง เช็คอินแลนด์มาร์กดาลัด สัมผัสอากาศหนาว นั่งโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา ชมสวนดอกไม้เมืองหนาว ทุ่งไฮเดรนเยีย สวนดอกไม้เฟรชการ์เดน
เริ่มต้น 9,990 -11,990 บาท
IST22
บินตรงสู่อิสตันบูล เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย บินภายใน 1 เที่ยว ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เมืองเปอร์กามัม ปราสาทปุยฝ้าย ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย
เริ่มต้น 39,999 บาท
VVZ17
เดินทางสู่ เมืองมรดกโลก ล่องเรือมังกร ชมศิลปะการแสดง บรรเลงเพลงพื้นบ้าน นั่งกระเช้าขึ้นสู่บานาฮิลล์ ดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์ของเมืองบนความสูงถึง 5,810 เมตร เป็นระยะทางที่ยาวที่สุดในโลก และเดินทางสู่ หมู่บ้านกั๊มทาน หรือหมู่บ้านเรือกระด้ง ให้ท่านสนุกสนานไปกับกิจกรรม!!นั่งเรือกระด้ง
เริ่มต้น 12,888 -16,888 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์