TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามเหนือ : 4 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ บินหรู พัก 5 ดาว (ธันวาคา 67-มีนาคม 68)

เวียดนามเหนือ : 4 วัน 3 คืน : มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ บินหรู พัก 5 ดาว (ธันวาคา 67-มีนาคม 68)

Tour Code : BT-HAN11_TG

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักโรงแรม 5 ดาวทุกคืน
กิจกรรมพิเศษ!! นั่งรถชมเมืองฮานอย
นั่งรถรางและกระเช้าขึ้นเขาฟานซิปัน
ล่องเรือจ่างอาน นิงห์บิงห์
พิเศษ!! โชว์หุ่นกระบอกน้ำ
พิเศษ!! ชาบูปลาแซลมอน+ไวน์แดง
สายการบิน
เริ่มต้น 24,999 -26,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน ราคาเด็ก
19 ธ.ค. 2567 - 22 ธ.ค. 2567 24,999 24,999
28 ธ.ค. 2567 - 31 ธ.ค. 2567 26,999 26,999
09 ม.ค. 2568 - 12 ม.ค. 2568 24,999 24,999
23 ม.ค. 2568 - 26 ม.ค. 2568 24,999 24,999
13 ก.พ. 2568 - 16 ก.พ. 2568 25,999 25,999
20 ก.พ. 2568 - 23 ก.พ. 2568 25,999 25,999
27 ก.พ. 2568 - 02 มี.ค. 2568 25,999 25,999

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามเหนือ มหัศจรรย์...ซาปา ฮานอย ฟานซิปัน นิงห์บิงห์ บินหรู พัก 5 ดาว
4 วัน 3 คืน : ธันวาคา 67-มีนาคม 68

เดินทางโดยสาย #การบินไทย #สุวรรณภูมิ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 25 kg. / CARRY ON 7 kg.

---------------------------------------
อัตราค่าบริการ
---------------------------------------

ไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่น,พนักงานขับรถ,ผู้ช่วยคนขับรถ 1,200 บาท ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ำใจของทุกท่านค่ะ

-------------------------------------
Tel : 096-029-3067
-------------------------------------
Line :@metourth
-------------------------------------
WhatsApp : +66960293067
-------------------------------------
E-Mail : me.tours.thailand@gmail.com
-------------------------------------
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-DAD86_VZ
นั่งกระเช้าขึ้นสู่บาน่าฮิลล์, เล่นรถรางชมวิวบาน่าฮิลล์,เที่ยวฮอยอัน เมืองมรดกโลก ลอยกระทงยามค่ำคืนที่ฮอยอัน นั่งเรือกระดง หมู่บ้านกั๊มทาน , ร้ายไม้ไผ่, วัดลินห์อิ๋ง คาเฟ่ริมทะเล Café Son Tra Marina ชม Charming Show
เริ่มต้น 13,990 -14,999 บาท
BT-SGN61_VN
เวียดนามใต้ มหัศจรรย์...เวียดนาม โฮจิมินห์ ดาลัด มุยเน่ นั่งรถจิ๊บตะลุย ทะเลทรายมุยเน่ ทะเลทรายขาว ทะเลทรายแดง สนุกกับโรลเลอร์โคสเตอร์ ชมน้ำตกดาตันลา นั่งเคเบิ้ลคาร์ ชมวัดตั๊กลัม สวนแห่งแสง(Lumiere Light Garden) เช็คอิน ณ จัตุรัสลามเวียน
เริ่มต้น 15,999 -17,999 บาท
HANFD0124
ซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี Check in MOANA SAPA CAFÉ นั่งรถไฟชมเมืองซาปา ขึ้นกระเช้าไฟฟ้าสู่ยอดเขาฟานซิปัน ล่องเรือชมอ่าวฮาลอง กุ้ยหลินแห่งเมืองเวียดนาม ชอปปิ้ง ซาปาไนท์มาเก็ต และ ถนนสาย 36 เก่า
เริ่มต้น 16,888 -18,888 บาท
BT-DAD082_VZ
เที่ยวหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศส บาน่าฮิลล์, นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์, นั่งเรือกระดงฮอยอัน, ฮอยอัน เมืองมรดกโลก, ตลาดดองบา, ลอยกระทงยามค่ำคืนที่ฮอยอัน, แวะจุ่ม Art Toy สุดฮิต Pop Mart
เริ่มต้น 11,999 -12,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์