TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามเหนือ : 4 วัน 3 คืน : ฮานอย ซาปา หมกโจว สะพานกระจก (มกราคม-กรกฎาคม 66)

เวียดนามเหนือ : 4 วัน 3 คืน : ฮานอย ซาปา หมกโจว สะพานกระจก (มกราคม-กรกฎาคม 66)

Tour Code : VFD15

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

ซาปา เมืองแห่งสายหมอก
นั่งกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน
เช็คอิน สะพานกระจกบาจลอง ที่ยาวที่สุดในโลก
สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ ไร่ชารูปหัวใจ
ราคา 15,888 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
08 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 15,888
16 มิ.ย. 2566 - 19 มิ.ย. 2566 15,888
22 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 15,888
30 มิ.ย. 2566 - 02 ส.ค. 2566 15,888

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา หมกโจว สะพานกระจก

3 วัน 2 คืน : ตุลาคม-ธันวาคม 65

เดินทางโดยสายการบิน #AirAsia
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg
ซาปา เมืองแห่งสายหมอก
เที่ยว หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ถนนคนเดินซาปา
นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน
หมกโจว เช็คอิน สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก
น้ำตกได๋เย๋ม สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ ไร่ชารูปหัวใจ ฮานอย อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย

เต็มอิ่ม Van sam fanxipan บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ชาบูหม้อไฟปลาแซลมอล + ไวน์แดงดาลัด
-----------------------------
= วันที่หนึ่ง =
- ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย – เมืองฮานอย – เมืองซาปาหมู่บ้านก๊าตก๊าต -ตลาดคนเดินซาปา -

= วันที่สอง =
- ซาปา – Moana Sapa Caféนั่งกระเช้าไฟฟ้า Fanxipan - นั่งรถไฟฟ้าวินเทจรางใหม่ - ยอดเขาฟานซิปัน - ตลาดก๊กเลี๊ยว - ร้าน otop - เมืองฮานอย -

= วันที่สาม =
- เมืองหมกโจว – น้ำตกได๋เย๋ม – สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก – สวนดอกไม้แฮปปี้แลนด์ - ตลาดหมกโจว -

= วันที่สี่ =
- ไร่ชามกโจว ไร่ชารูปหัวใจ - เมืองฮานอย - ถนน 36 สาย – ท่าอากาศยานนานาชาติโหน่ยบ่าย - ท่าอากาศยานดอนเมือง -

-----------------------------
อัตราค่าบริการ
-----------------------------

*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ 1,000 บาท/ท่าน *
สำหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและน้ำใจจากท่าน


= CONTACT US =


Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-GAY78_WE
ทริปแสวงบุญ เยือนดินแดนแห่งศรัทธา ตามรอยพระศาสดา สักการะ 2 สังเวชนียสถาน พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์ เมืองพาราณสี สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธี "คงคาอารตี" ชมพิธี "คงคาอารตี" เขาคิชฌกูฎ วัดเวฬุวันมหาวิหาร
เริ่มต้น 0 บาท
MS003
ชมโชว์สุดอลังการ! ระดับมหานคร MirinnShow The International Variety Entertainment Show Bang” พร้อมรับประทานอาหารนานาชาติสุดหรู พบกับการแสดงผสมผสาน ระหว่างคาบาเรต์และความงดงามของมวยไทย ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหน พร้อมกับ แสงสี เสียง ตระการตา
เริ่มต้น 1,800 บาท
HANFD1123
เมืองซาปา นาขั้นบันได ชมวิวแบบพาโนรามา อากาศเย็นสบายทั้งปี นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน ล่องเรือแจวชม ตามก๊ก หรือ ฮาลองบก ปั่นจักรยานชมเมืองตามก๊ก เยือนเมืองหลวงอันทรงเสน่ห์ที่ฮานอย ช้อปปิ้งจุใจบนถนน 36สาย
เริ่มต้น 14,888 -17,888 บาท
BT-IND24_SL
ที่สุดแห่งชื่อเสียง ที่สุดแห่งความศักดิ์สิทธิ์ มหัศจรรย์...อินเดีย ไหว้พระพิฆเนศ 10 องค์ มหาเทพแห่งความสำเร็จ ปูเน่ สถานที่สถิตองค์พระพิฆเนศ ทำพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ภายในวัด ร่วมพิธี Abhishekam ที่ Dagdusheth Temple สักการะ วัดพระแม่ลักษมี
เริ่มต้น 0 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์