TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามกลาง : 3 วัน 2 คืน : HOIAN BANA HILLS แบบใหม่ แบบสับ พักบานาฮิลล์ 1 คืน (เมษายน-กันยายน 2566)

เวียดนามกลาง : 3 วัน 2 คืน : HOIAN BANA HILLS แบบใหม่ แบบสับ พักบานาฮิลล์ 1 คืน (เมษายน-กันยายน 2566)

Tour Code : DAD27

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติ
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg
เริ่มต้น 13,999 -15,999 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
28 พ.ค. 2566 - 30 พ.ค. 2566 13,999
09 มิ.ย. 2566 - 11 มิ.ย. 2566 14,999
10 มิ.ย. 2566 - 12 มิ.ย. 2566 14,999
16 มิ.ย. 2566 - 18 มิ.ย. 2566 14,999
23 มิ.ย. 2566 - 25 มิ.ย. 2566 14,999
30 มิ.ย. 2566 - 02 ก.ค. 2566 14,999
01 ก.ค. 2566 - 03 ก.ค. 2566 14,999
07 ก.ค. 2566 - 09 ก.ค. 2566 14,999
08 ก.ค. 2566 - 10 ก.ค. 2566 14,999
14 ก.ค. 2566 - 16 ก.ค. 2566 14,999
15 ก.ค. 2566 - 17 ก.ค. 2566 14,999
21 ก.ค. 2566 - 23 ก.ค. 2566 14,999
22 ก.ค. 2566 - 24 ก.ค. 2566 14,999
27 ก.ค. 2566 - 29 ก.ค. 2566 15,999
04 ส.ค. 2566 - 06 ส.ค. 2566 14,999
05 ส.ค. 2566 - 07 ส.ค. 2566 14,999
13 ส.ค. 2566 - 15 ส.ค. 2566 14,999
18 ส.ค. 2566 - 20 ส.ค. 2566 14,999
19 ส.ค. 2566 - 21 ส.ค. 2566 14,999
25 ส.ค. 2566 - 27 ส.ค. 2566 14,999
26 ส.ค. 2566 - 28 ส.ค. 2566 14,999
27 ส.ค. 2566 - 29 ส.ค. 2566 13,999
09 ก.ย. 2566 - 11 ก.ย. 2566 14,999
10 ก.ย. 2566 - 12 ก.ย. 2566 13,999
16 ก.ย. 2566 - 18 ก.ย. 2566 14,999
17 ก.ย. 2566 - 19 ก.ย. 2566 13,999
23 ก.ย. 2566 - 25 ก.ย. 2566 14,999
24 ก.ย. 2566 - 26 ก.ย. 2566 13,999
30 ก.ย. 2566 - 02 ต.ค. 2566 14,999

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามกลาง HOIAN BANA HILLS แบบใหม่ แบบสับ พักบานาฮิลล์ 1 คืน
3 วัน 2 คืน : เมษายน-กันยายน 2566

เดินทางโดยสายการบิน #แอร์เอเชีย #ดอนเมือง
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 7 kg.


พิเศษ!! พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
เมนูพิเศษ !! หม้อไฟเรือ-เมนูกุ้งมังกร


• นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส 
• สุดชิค เมืองโบราณ ฮอยอัน เว้

= วันที่หนึ่ง =
• กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – ขึ้นกระเช้าบาน่าฮิลล์ – สะพานมือสีทอง – สวนสนุกแฟนตาซี พาร์ค – สวนดอกไม้ฝรั่งเศส – นั่งรถราง •

= วันที่สอง =
• สะพานแห่งความรัก – สะพานมังกร – APEC PARK – หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน – ล่องเรือกระด้ง – ฮอยอัน – สะพานญี่ปุ่น - วัดกวางตุ้ง – บ้านโบราณ •

= วันที่สาม =
• วัดหลินอึ๋ง – MARINA CAFÉ – ร้าน OTOP – โบสถ์สีชมพู – ตลาดฮาน – ท่าอากาศยานนานาชาติดานัง – กรุงเทพฯ(ดอนเมือง) •

-------------------------------------
อัตราค่าบริการ
-------------------------------------

*** ราคานี้ยังไม่รวมค่าทิป ***
มัคคุเทศก์ท้องถิ่น/คนขับรถ/หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย 1,200 บาท
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BT-GAY78_WE
ทริปแสวงบุญ เยือนดินแดนแห่งศรัทธา ตามรอยพระศาสดา สักการะ 2 สังเวชนียสถาน พุทธคยา หรือวัดมหาโพธิ์ เมืองพาราณสี สารนาถ ล่องเรือแม่น้ำคงคา ชมพิธี "คงคาอารตี" ชมพิธี "คงคาอารตี" เขาคิชฌกูฎ วัดเวฬุวันมหาวิหาร
เริ่มต้น 0 บาท
BT-VN41_VU
ซาปา ชมวิวนาขั้นบันได นั้งรถรางและกระเช้าขึ้นเขา ฟานซิปัน, วัดตามจุ๊ก แลนมาร์กแห่งใหม่, เช็คอินที่เที่ยวใหม่ "โมอาน่า" หมู่บ้านชาวเขา ตลาดซาปา อิสระช้อปปิ้งถนน 36 สาย, พิเศษ!! ชาบูปลาแซลมอน + ไวน์แดง
เริ่มต้น 14,999 -16,999 บาท
MS002
ชมโชว์สุดอลังการ! ระดับมหานคร MirinnShow The International Variety Entertainment Show Bang” พร้อมรับประทานอาหารไทยสุดหรู พบกับการแสดงผสมผสาน ระหว่างคาบาเรต์และความงดงามของมวยไทย ที่ไม่เคยเกิดขึ้นที่ไหน พร้อมกับ แสงสี เสียง ตระการตา
เริ่มต้น 1,500 บาท
VFD15
ซาปา เมืองแห่งสายหมอก เที่ยว หมู่บ้านชาวเขากั๊ตกั๊ต ถนนคนเดินซาปา นั่งรถไฟวินเทจจากสถานีซาปาสู่สถานีกระเช้า พิชิตยอดเขาฟานซิปัน หลังคาแห่งอินโดจีน หมกโจว เช็คอิน สะพานกระจกบาจลอง สะพานกระจกที่ยาวที่สุดในโลก ไร่ชารูปหัวใจ
เริ่มต้น 15,888 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์