TEL: 0960293067   LINE ID: @metourth   IG: metourth

เวียดนามกลาง : 3 วัน 2 คืน : สวยเวอร์ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน (พฤศจิกายน 65-มีนาคม 66)

เวียดนามกลาง : 3 วัน 2 คืน : สวยเวอร์ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน (พฤศจิกายน 65-มีนาคม 66)

Tour Code : SVD-11

ไฮไลท์โปรแกรมทัวร์

พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก ขึ้นบาน่าฮิลล์
เมนูพิเศษ !! บุฟเฟ่ต์นานาชาติสุดหรู
เริ่มต้น 9,977 -15,977 บาท

ช่วงเวลาการเดินทาง

แสดงตารางการเดินทาง และอัตราค่าเดินทาง

วันเดินทาง ราคา / คน
28 ม.ค. 2566 - 30 ม.ค. 2566 12,977
04 ก.พ. 2566 - 06 ก.พ. 2566 9,977
11 ก.พ. 2566 - 13 ก.พ. 2566 12,977
18 ก.พ. 2566 - 20 ก.พ. 2566 12,977
25 ก.พ. 2566 - 27 ก.พ. 2566 12,977
04 มี.ค. 2566 - 06 มี.ค. 2566 15,977
11 มี.ค. 2566 - 13 มี.ค. 2566 12,977
18 มี.ค. 2566 - 20 มี.ค. 2566 12,977

รายละเอียดทัวร์


เวียดนามกลาง สวยเวอร์ ดานัง ฮอยอัน พักบานาฮิลล์ 1 คืน
3 วัน 2 คืน : พฤศจิกายน 65-มีนาคม 66

เดินทางโดยสายการบิน #VIETJET AIR
น้ำหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 20 kg. / CARRY ON 5 kg.


พิเศษ!! พักบาน่าฮิลล์ 1 คืน
เมนูพิเศษ !! จัดเต็มอินเตอร์บุฟเฟ่ต์ บาน่าฮิลล์

• นั่งกระเช้าที่ยาวที่สุดในโลก สู่เมืองบานาฮิลล์ หมู่บ้านฝรั่งเศส 
• สุดชิค เมืองโบราณ ฮอยอัน

= วันที่หนึ่ง =
• ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ท่าอากาศยานดานัง เวียดนาม (บริการอาหารร้อนบนเครื่อง) – เมืองโบราณฮอยอัน หมู่บ้านกั๊มทาน นั่งเรือกระด้ง สะพานญี่ปุ่น บ้านเลขที่101 นั่งสามล้อชมเมือง ไนท์มาร์เก็ตฮอยอัน •

= วันที่สอง =
• หมู่บ้านแกะสลักหินอ่อน - บานาฮิลล์ ขึ้นกระเช้าลอยฟ้า สะพานลอยฟ้า โกลด์เด้นบริด นั่งรถราง สวนดอกไม้แห่งความรัก อุโมงค์เก็บไวน์ หมู่บ้านฝรั่งเศส โบสถ์เซนต์เดนิส สวนสนุกแฟนตาซีพาร์ค – ชมสะพานมังกร ไนท์มาร์เก็ตดานัง •

= วันที่สาม =
• วัดหลินอึ๋ง ผลิตภัณฑ์เยื่อไผ่ - ท่าอากาศยานดานัง - ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ •

-------------------------------------
อัตราค่าบริการ
-------------------------------------


*ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ คนขับรถ และหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท/ท่าน *= CONTACT US =

Inbox : m.me/metourTH
Tel : 096-029-3067
Line :@metourth
WhatsApp : +66960293067
Travel Agency Business Licence : 11/10511

บทความที่เกี่ยวข้อง

BUS04
GRAND GEORGIA ล่องเรือในทะเลดำชมอ่าวเมืองบาทูมี - บ้านเรือนเก่าในย่านเมืองเก่า Old Town – Metro City Mall ชมจตุรัสเปียเซซ่า PIAZZA SQUARE รูปป้ันอาลีและนีโน่ ริมทะเลดำ ชมใบไม้เปลี่ยนสีที่ Sabaduri Porest Park
เริ่มต้น 0 บาท
PVN10-FD
เวียดนามเหนือ ฮานอย ซาปา ฟานซิปัน ลาวไก ดื่มด่ำกับความสวยงามของธรรมชาติ ชมวิวนาขั้นบันไดแบบพาโนรามา เก็บทุกจุดไฮไลท์ ขึ้นฟานซิปัน หลังคาอินโดจีน เมนูพิเศษ !! SEN BUFFET ชาบูหม้อไฟ+ไวน์แดง เยือนเมืองหลวงฮานอย ช้อปปิ้งถนน 36 สาย ชมทะเลสาบคืนดาบ
เริ่มต้น 15,999 -17,999 บาท
FUK02
เที่ยว ฟุกุโอกะ นางาซากิ เบปปุ ตระการตาประตูโทริอิ ขอพรศาลเจ้าดาไซฟุเทมมังงุวัดชินโตเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของจังหวัดฟุกุโอกะ นอนโรงแรมออนเซ็น ถ่ายรูปกับกันดั้มฟุกุโอกะ ชมหมู่บ้านยุฟุอิน เป็นต้นแบบของหมู่บ้าน OTOP ของประเทศญี่ปุ่น
เริ่มต้น 0 บาท
IST22
บินตรงสู่อิสตันบูล เที่ยวดินแดนแห่งเทพนิยาย บินภายใน 1 เที่ยว ชมตำนานม้าไม้แห่งเมืองทรอย ล่องเรือชมช่องแคบบอสฟอรัส นั่งกระเช้าไฟฟ้าสู่ เมืองเปอร์กามัม ปราสาทปุยฝ้าย ตระการตาบอลลูนนับพันที่คัปปาโดเกีย วิหารฮาเจียโซเฟีย
เริ่มต้น 39,999 บาท

ทัวร์ล่าสุด

REVIEW

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์